rulla

rullan

rullor

rullorna

Substantiv
militärväsenrulla

rullar

rullade

rullat

rulla

Verb