ruff

ruffen

ruffar

ruffarna

Substantiv
sjöfart
ruff
Ruff är ett väderskyddat utrymme på en fritidsbåt för aktiviteter som sömn, matlagning och umgänge.

Synonymer

sport
golf
ruff
Ruff är den del av spelfältet som ligger utanför fairway. Mellan fairway och ruff förekommer oftast semiruff. Ruffen är, beroende på vegetationen, av varierande beskaffenhet på olika banor men består ofta av högt gräs med tät växtlighet. Ruffen utgör en svårighet men också en säkerhetszon eftersom den ofta stoppar bollen från att hamna i ytterligare svårigheter.
#Ruff
  • Engelska
  • rough [ golf ]ruff

ruffs

Substantiv
kläder

Synonymer

kortspel
ruff
The act of playing a trump when unable to follow suit

Synonymer

fåglar
ruff
common Eurasian sandpiper; male has an erectile ruff in breeding season
fiskar
ruff
Visa bild Fotograf: Iifar

ruff

ruff

ruffs

ruffed

ruffed

ruffing

Verb

Synonymer