rub down

rub down
rubbed down
rubbed down
Verb

Översättningar

Ordet rub down har 3 betydelser

  • Inom häst
  • Inom geologi
  • Inom generell
häst
geologi
generell

Ordet rub down inom häst

Översättningar

Möjliga synonymer till rub down

Ordet rub down inom geologi

Synonymer till rub down

Ordet rub down inom generell

Synonymer till rub down