rotund

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet rotund

  • "the rotund and reverberating phrase"
  • "rotund tones"

Ordet rotund har 4 betydelser

  • Inom politik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom mat
  • Inom generell
politik
ALLMÄNT
mat
generell

Ordet rotund inom politik

Översättningar

Möjliga synonymer till rotund

Ordet rotund inom ALLMÄNT

spherical in shape

Översättningar

Möjliga synonymer till rotund

Ordet rotund inom mat

Översättningar

Synonymer till rotund

Möjliga synonymer till rotund

Ordet rotund inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till rotund