Rotary

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet Rotary

 • "Förra året fick han stipendie från Rotary och han har också fått erbjudande om att få privatlektioner av kände pianisten Helge Antoni."
 • "– Den gamla bilden av Rotary är en samling gubbar som äter lunch och dunkar varandra i ryggen, men den försöker vi sudda bort."
 • "Utvecklar hjälpen från Rotary eleverna på något mer sätt?"
 • "Elever får – med Rotary – tillfälle att i enrum öva sin läsning med en vuxen."
 • "Lästräning med Rotary ger resultat"
 • "Traditionen amerikaniserades och under 1920-talet tog Rotary och Lions över firandet genom Halloweenparader."
 • "Lars O Molin från Rotary berättar varför man valt årets ämne :"
 • "LindeDagen anordnas av Rotary i samverkan med flera andra organisationer."
 • "Även Lindesberg Rotary och Lindesbergs konstförening har reagerat på konsteverkets frånvaro i utformningen."
 • "Meverkande : Bofors Musikkår, Kördelux och Peter Tikanen, Loud Dance Company, Karlskoga Kammarkör, El Sistema, Biscuit Bay Boys, Karlskoga Bygdegille, Lema Bälgarna, Boda Borg-tåget, Rotary stipendieutdelning, Elin Ahlström, Edvin Bergfalk, Hannes & Ver Tikkanen."

Möjliga synonymer till Rotary

Diskussion om ordet Rotary

rotary

rotaries
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet rotary

 • "the accident blocked all traffic at the rotary"

Ordet rotary har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
teknik
ALLMÄNT
generell

Ordet rotary inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till rotary (inom teknik)

Ordet rotary inom ALLMÄNT

Synonymer till rotary (inom ALLMÄNT)

Ordet rotary inom generell

Synonymer till rotary (inom generell)

Diskussion om ordet rotary

rotary

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet rotary

 • "rotary dial"

Vad betyder rotary inom teknik ?

relating to or characterized by rotation

Möjliga synonymer till rotary

Diskussion om ordet rotary

Rotary

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet Rotary