rorkult

rorkulten

rorkultar

rorkultarna

Substantiv
sjöfart
Den del av styranordningen för motor och segelbåtar som inte styrs direkt med ratt.
  • Engelska
  • tiller [ sjöfart ]

Synonymer