Root

Namn

Översättningar

Hur används ordet Root

 • "Med all transport, logistik, all mat som ska fram till soldaterna, vardagslivet för den enskilde soldaten skulle man kunna kalla det, berättar lägerchefen Tobias Root."
 • "Läkemedelsverket hotar Malmöföretaget Green Medicine med vite på en halv miljon kronor för dess reklam för naturläkemedlet Arctic Root."
 • "Arctic Root är baserat på rosenrot."
 • "Påståendet i reklamen om att Arctic Root är en ” effektiv, säker och trygg produkt som verkligen fungerar ” mot trötthet och svaghetskänsla är vilseledande och bryter mot läkemedelslagen, enligt Läkemedelsverkets skrivelse som Skånska Dagbladet tagit del av."
 • "Påståendet i reklamen om att Arctic Root är en ” effektiv, säker och trygg produkt som verkligen fungerar ” mot trötthet och svaghetskänsla är vilseledande och bryter mot läkemedelslagen, enligt Läkemedelsverkets skrivelse som Skånska Dagbladet tagit del av."
 • "Arctic Root är baserat på rosenrot."
 • "Läkemedelsverket hotar Malmöföretaget Green Medicine med vite på en halv miljon kronor för dess reklam för naturläkemedlet Arctic Root."
 • "En åttonde plats, som väl kan vara något förnämligt att sikta på, skulle vara så sensationellt att vi bakåt i historien får gå till 1914 och Harald Root ..."

Översättningar

root

Adjektiv

root

roots
Substantiv

Översättningar

Svenska
Fotograf: Dixi

Hur används ordet root

 • "Communism is the root of the problems of contemporary Russai."

Ordet root har 5 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom lingvistik
 • Inom matematik
 • Inom generell
matematik
generell
lingvistik
matematik
generell

Ordet root inom matematik

Översättningar

Svenska

Synonymer till root

Möjliga synonymer till root

Ordet root inom generell

Fotograf: Dixi
the usually underground organ that lacks buds or leaves or nodes; absorbs water and mineral salts; usually it anchors the plant to the ground

Översättningar

Svenska
 • rot  [ botanik ]

Ordet root inom lingvistik

(linguistics) the form of a word after all affixes are removed

Översättningar

Svenska
 • stam  [ lingvistik ]
 • rot  [ botanik ]

Synonymer till root

Möjliga synonymer till root

Ordet root inom matematik

a number that when multiplied by itself some number of times equals a given number

Översättningar

Svenska
 • rot  [ botanik ]

Synonymer till root

Möjliga synonymer till root

Ordet root inom generell

the part of a tooth that is embedded in the jaw and serves as support

Översättningar

Svenska

Synonymer till root

Möjliga synonymer till root

root

root
rooted
rooted
Verb

Översättningar

Hur används ordet root

 • "the pig was rooting for truffles"

Ordet root har 3 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom slang
matematik
generell
slang

Ordet root inom matematik

Översättningar

Synonymer till root

Möjliga synonymer till root

Ordet root inom generell

take root; begin to grow; of plants

Översättningar

Möjliga synonymer till root

Ordet root inom slang

Översättningar

Synonymer till root

Möjliga synonymer till root

Root

Namn

Översättningar

Översättningar