rockartist

rockartisten
rockartister
rockartisterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet rockartist på svenska?

Obestämd singular: rockartist
Bestämd singular: rockartisten
Obestämd plural: rockartister
Bestämd plural: rockartisterna

Vad betyder rockartist inom musik ?

Artist som framför rockmusik Generellt: Rock'n'roll, även rock and roll, som betyder "gunga och rulla", kan härledas från dejting i bilfordon under 1940-talet och 1950-talet och de rörelser som skapas i karossen vid dylika ekivoka sammankomster. Blev sedermera den ursprungliga ungdomsorienterade musikgenren till den övriga rockmusiken som utvecklades från populärmusiken i USA under 1950-talet och strax spreds till Storbritannien och övriga Europa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Rock%27n%27roll

Översättningar

Synonymer till rockartist

Möjliga synonymer till rockartist