ringdove

ringdoves
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till ringdove

Ordet ringdove har 2 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom generell
fåglar
generell

Vad betyder ringdove inom fåglar ?

grayish Old World turtledove with a black band around the neck; often caged

Synonymer till ringdove (inom fåglar)

Ordet ringdove inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till ringdove (inom generell)

Möjliga synonymer till ringdove (inom generell)

Diskussion om ordet ringdove