riksföreståndare

riksföreståndaren

(-)(-)
Substantiv
samhälle
riksföreståndare
Riksföreståndare är en temporär eller ställföreträdande statschef i en stat med monarkiskt statsskick.