riddräkt

riddräkten

riddräkter

riddräkterna

Substantiv
häst