retell

retell
retold
retold
Verb

Översättningar

Hur används ordet retell

  • "retell a story"

Ordet retell har 3 betydelser

  • Inom biologi
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
biologi
generell
ALLMÄNT

Ordet retell inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Möjliga synonymer till retell (inom biologi)

Ordet retell inom generell

Synonymer till retell (inom generell)

Uttryck till retell (inom generell)

Ordet retell inom ALLMÄNT

Synonymer till retell (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till retell (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet retell