RET

Substantiv
förkortning data
Resolution Enhancement Technology, ursprung HP, Return

Synonymer
ret

ret

rets

retted

retted

retting

Verb
om hampa och lin
  • Svenska
  • röta [ textil ]