resurs

resursen

resurser

resurserna

Substantiv

Synonymer