resultat

resultatet

resultat

resultaten

Substantiv
  • "Ett av resultaten av modern medicin är ökningen av förväntad livslängd"
  • "ett enastående resultat"
  • "Resultatet av avtalet/fördraget"

Synonymer

Övrig relation

Synonymer