response

responses
Substantiv

Översättningar

Synonymer till response

Hur används ordet response

  • "His responses have slowed with age"

Ordet response har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom sport
  • Inom religion
juridik
ALLMÄNT
sport
religion

Ordet response inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till response (inom juridik)

Möjliga synonymer till response (inom juridik)

Ordet response inom ALLMÄNT

A reply to an objection in formal disputation

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till response (inom ALLMÄNT)

Ordet response inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till response (inom sport)

Möjliga synonymer till response (inom sport)

Ordet response inom religion

a phrase recited or sung by the congregation following a versicle by the priest or minister

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till response (inom religion)

Diskussion om ordet response