resolution

resolutionen
resolutioner
resolutionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet resolution på svenska?

Obestämd singular: resolution
Bestämd singular: resolutionen
Obestämd plural: resolutioner
Bestämd plural: resolutionerna

Hur används ordet resolution

 • "Israel argumenterar för en resolution som ska främja arbetet med mänskliga rättigheter för HBTQ-personer runt om i världen."
 • "– Det är roligt, men man blir lite förbannad på vissa för att man lever sig så in i rollen och vill försvara sina åsikter, säger Emina Selimagic, Falu Fri, som just har presenterat Israels förslag till resolution under utskottsförhandlingarna."
 • "På EU-parlamentarikern och miljöpartisten från Gävle Bodil Valeros initiativ fick den gröna gruppen i EU-parlamentet under torsdagen igenom en ändring i en resolution om Etiopien."
 • "För en dryg månad sedan antog Europaparlamentet en resolution om att se över gränsvärderna, och stärkt av den vill nu miljöpartiet i Halmstad ha en kartläggning av strålningsnivåerna i kommunen."
 • "Om det finns majoritet för en resolution så antar man den och då gäller det för alla Europarådets medlemsstater, säger Nordström."
 • "En klar majoritet, 506 ledamöter, ställde sig bakom en resolution om att ” förkasta ” uppgörelsen – ett budgetförslag för åren 2014 och sju år framåt – som de 27 EU-ländernas ledare efter dygnslånga och svettiga manglingar enades om på sitt toppmöte i februari."
 • "Det finns en resolution från FN:s säkerhetsråd om sanktioner mot Eritrea."
 • "2014 lade dock Ryssland och Kina in veto mot en resolution som skulle ha gett åklagaren ett sådant mandat."
 • "USA:s president Donald Trump lägger som väntat in sitt veto mot en resolution som den amerikanska kongressen drivit igenom."
 • "” Men att aktivt rösta emot en resolution som fördömer vedervärdiga förhållandena och kvinnoförtryck i tredje land – det tycker jag är helt fel ”, skriver Skyttedal."

Vad betyder resolution inom politik ?

motion som antas av medlemmarna i en organisation

Översättningar

Synonymer till resolution

Möjliga synonymer till resolution

resolution

resolutions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet resolution

 • "it was his unshakeable resolution to finish the work"
 • "they never did achieve a final resolution of their differences"

Ordet resolution har 11 betydelser

 • Inom fotografi
 • Inom sport
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom kemi
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom juridik
fotografi
sport
ekonomi
generell
generell
generell
kemi
generell
generell
generell
juridik

Ordet resolution inom fotografi

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till resolution

Ordet resolution inom sport

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till resolution

Ordet resolution inom ekonomi

a formal expression by a meeting; agreed to by a vote

Synonymer till resolution

Möjliga synonymer till resolution

Ordet resolution inom generell

Synonymer till resolution

Ordet resolution inom generell

Synonymer till resolution

Möjliga synonymer till resolution

Ordet resolution inom generell

finding a solution to a problem

Synonymer till resolution

Ordet resolution inom kemi

Synonymer till resolution

Ordet resolution inom generell

analysis into clear-cut components

Synonymer till resolution

Ordet resolution inom generell

(computer science) the number of pixels per square inch on a computer-generated display; the greater the resolution, the better the picture

Ordet resolution inom generell

a dissonant chord is followed by a consonant chord

Ordet resolution inom juridik

Synonymer till resolution

Möjliga synonymer till resolution