reskassa

reskassan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder reskassa inom generell ?

kassa under en resa; respengar

Diskussion om ordet reskassa