ren

renare

renast

Adjektiv
  • "Det här vetenskapligt utformade systemet för ren hy är till för nybörjaren"
  • "Anklagad fosterfar hade rent brottsregister"
  • "Jag har aldrig sett någon så ren och prydlig"
  • "Ren luft/rent vatten"
  • "En ren vit duk"

Synonymer

mineral

Synonymer
rent

Adjektiv

rent

rents

Substantiv
a regular payment by a tenant to a landlord for use of some property

Synonymer

Synonymer

the act of rending or ripping or splitting something

Synonymer

rent

rent

rents

rented

rented

renting

Verb
  • "Let's rent a car"

Synonymer

let for money; of housing

Synonymer

Synonymer

Synonymer

hold under a lease or rental agreement; of goods and services

Synonymer

rend

rend

rends

rent

rent

rending

Verb
tear or be torn violently

Synonymer

rent

Adjektiv

Synonymer