rely upon

Verb

Möjliga synonymer till rely upon

Diskussion om ordet rely upon

  • - 2008-06-30

    Uttrycket bör kunna översättas med "förtrösta på" (bl.a.) //Interpreter

  • interpreter - 2008-06-30

    Bör kunna översättas till svenska som "förtrösta på". interpreter