relegate

relegate
relegated
relegated
Verb

Synonymer till relegate

Ordet relegate har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
  • Inom sport
vardagligt
bildligt
sport

Vad betyder relegate inom vardagligt ?

refer to another

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till relegate (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till relegate (inom vardagligt)

Ordet relegate inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till relegate (inom bildligt)

Möjliga synonymer till relegate (inom bildligt)

Ordet relegate inom sport

Översättningar (inom sport)

Diskussion om ordet relegate

  • Ransmyr - 2009-05-11

    relegerad (från skola)