relativ

Adjektiv
Vanligast
  • "Variationer i halten av relativ fuktighet"
  • "Allt är relativt"

Motsats
relativt

Adverb