regard

regards
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet regard

 • "give him my kind regards"
 • "she mistook his manly regard for love"
 • "She has no regard for her health"

Ordet regard har 6 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom militärväsen
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
 • Inom medicin
juridik
militärväsen
ALLMÄNT
vardagligt
ekonomi
medicin

Vad betyder regard inom juridik ?

an aspect to be taken into consideration

Översättningar

Synonymer till regard

Möjliga synonymer till regard

Ordet regard inom ALLMÄNT

(usually plural) a polite expression of desire for someone's welfare

Översättningar

Synonymer till regard

Möjliga synonymer till regard

Ordet regard inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till regard

Möjliga synonymer till regard

Ordet regard inom ekonomi

a feeling of friendship and esteem

Översättningar

Synonymer till regard

Möjliga synonymer till regard

Ordet regard inom medicin

Översättningar

Synonymer till regard

Möjliga synonymer till regard

regard

regard
regarded
regarded
Verb

Översättningar

Ordet regard har 4 betydelser

 • Inom vanliga uttryck
 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom bildligt
vanliga uttryck
religion
generell
bildligt

Ordet regard inom religion

Synonymer till regard

Ordet regard inom generell

look at attentively

Ordet regard inom bildligt

Synonymer till regard

Möjliga synonymer till regard