reflexion

reflexionen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet reflexion

 • "– Vi försöker absolut inte att driva konsumtionen eller samhället i någon viss riktning, utan det är en reflexion av hur samhället ser ut, säger Sophie Nilsonne."
 • "Man går aldrig tillbaka, utan framåt i en ny reflexion, säger Åsa Nyström."
 • "Människan är alltid uppkopplad och har sällan tid till reflexion eller en paus."
 • "– Vi försöker absolut inte att driva konsumtionen eller samhället i någon viss riktning, utan det är en reflexion av hur samhället ser ut, säger Sophie Nilsonne."
 • "Man går aldrig tillbaka, utan framåt i en ny reflexion, säger Åsa Nyström."
 • "Människan är alltid uppkopplad och har sällan tid till reflexion eller en paus."

Vad betyder reflexion inom medicin ?

återkastande av våg

Översättningar

Synonymer till reflexion

Möjliga synonymer till reflexion

Relaterat till reflexion

begrepp

omsorg

uppmärksamhet

eftertanke

reflexion

reflexions
Substantiv

Översättningar

Ordet reflexion har 7 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom allmänt
 • Inom däggdjur
 • Inom generell
 • Inom teknik
generell
generell
generell
allmänt
däggdjur
generell
teknik

Ordet reflexion inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till reflexion

Ordet reflexion inom generell

Ordet reflexion inom generell

Synonymer till reflexion

Ordet reflexion inom allmänt

Synonymer till reflexion

Möjliga synonymer till reflexion

Ordet reflexion inom däggdjur

Synonymer till reflexion

Möjliga synonymer till reflexion

Ordet reflexion inom generell

Synonymer till reflexion

Ordet reflexion inom teknik

Synonymer till reflexion

Möjliga synonymer till reflexion