reestablish

reestablish
reestablished
reestablished
Verb

Översättningar

Hur används ordet reestablish

  • "reestablish peace in the region"