reel off

reel off
reeled off
reeled off
Verb

Översättningar

Hur används ordet reel off

  • "unreel the tape"

Ordet reel off har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
generell
generell
generell

Ordet reel off inom generell

Översättningar

Synonymer till reel off

Möjliga synonymer till reel off

Ordet reel off inom generell

unwind from or as if from a reel

Översättningar

Synonymer till reel off

Ordet reel off inom generell

Översättningar

Synonymer till reel off