reedy

reedier
Adjektiv

Översättningar

Ordet reedy har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom generell
vardagligt
generell
generell

Ordet reedy inom generell

having a tone of a reed instrument

Synonymer till reedy

Ordet reedy inom generell

resembling a reed or twig in being slender and fragile

Synonymer till reedy