redo

Adjektivredo

Adverb
  • Engelska
  • yarely [ ålderdomlig ]

redo

redo

redoes

redid

redone

redoing

Verb

Synonymer