reagens

reagensen

reagenser

reagenserna

Substantiv
kemi
ett kemiskt ämne som reagerar på ett karakteristiskt sätt med ett annat ämne och som därför används för att påvisa det