razor

Verb

Vad betyder razor inom generell ?

shave with a razor

Diskussion om ordet razor

razor

razors
Substantiv

Översättningar

Vad betyder razor inom generell ?

used in shaving

Möjliga synonymer till razor

Diskussion om ordet razor