rappa

rappar

rappade

rappat

rappa

Verb
byggnadskonst
En teknik för att klä en trävägg med puts

Synonymer

Slå till med piska e.d, ofta som bestraffning (förr) i en skola

Synonymer

musik
Ett musikaliskt uttryckssätt där text talas i takt med musiken.
Att öka farten

Synonymer
rapp

rappare

rappast

Adjektiv