ragga

raggar

raggade

raggat

ragga

Verb
jaga eller ta upp (flickor) i bil; leta; söka

Synonymer