radiate

radiate
radiated
radiated
Verb

Översättningar

Synonymer till radiate

Hur används ordet radiate

  • "Her face radiated with happiness"
  • "She radiates happiness"

Ordet radiate har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom fiskar
  • Inom vardagligt
sjöfart
generell
fiskar
vardagligt

Ordet radiate inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till radiate (inom sjöfart)

Ordet radiate inom generell

emit radiation

send out real or metaphoric rays

(inom generell)

Ordet radiate inom fiskar

extend like the radii of a circle

Synonymer till radiate (inom fiskar)

Möjliga synonymer till radiate (inom fiskar)

Ordet radiate inom vardagligt

Synonymer till radiate (inom vardagligt)