racket

racketen
racketer
racketerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • bat  [ sport ]
 • paddle  [ amerikansk engelska, sport ]
 • racket  [ tennis ]
 • racquet  [ amerikansk engelska, tennis ]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet racket på svenska?

Obestämd singular: racket
Bestämd singular: racketen
Obestämd plural: racketer
Bestämd plural: racketerna

Ordet racket har 2 betydelser

 • Inom tennis
 • Inom sport
tennis
sport

Vad betyder racket inom tennis ?

redskap som används i somliga bollspel för att slå bollar, består av ett skaft som används som handtag, och en bredare, plan del, i vissa bollspel med strängar eller annat fjädrande material

Översättningar (inom tennis)

Engelska
 • racket  [ tennis ]
 • racquet  [ amerikansk engelska, tennis ]

Möjliga synonymer till racket (inom tennis)

Ordet racket inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska
 • bat  [ sport ]
 • paddle  [ amerikansk engelska, sport ]

Möjliga synonymer till racket (inom sport)

Diskussion om ordet racket

racket

racket
racketed
racketed
Verb

Översättningar (inom sport)

Synonymer till racket (inom sport)

Ordet racket har 2 betydelser

 • Inom ur
 • Inom generell
ur
generell

Ordet racket inom ur

Översättningar (inom ur)

Möjliga synonymer till racket (inom ur)

Ordet racket inom generell

make a racket

hit with a racket, of a ball

Synonymer till racket (inom generell)

Diskussion om ordet racket

racket

rackets
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till racket (inom generell)

Ordet racket har 5 betydelser

 • Inom tennis
 • Inom skor
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
tennis
skor
vardagligt
vardagligt
vardagligt

Vad betyder racket inom tennis ?

a sports implement consisting of a handle and an oval frame with a tightly interlaced network of strings; used to strike a ball (or shuttlecock) in various games

Översättningar (inom tennis)

Svenska

Synonymer till racket (inom tennis)

 • racquet [ amerikansk engelska, tennis ]

Ordet racket inom skor

Översättningar (inom skor)

Svenska

Möjliga synonymer till racket (inom skor)

Ordet racket inom vardagligt

a loud and disturbing noise

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till racket (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till racket (inom vardagligt)

Ordet racket inom vardagligt

av narkotika

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till racket (inom vardagligt)

Ordet racket inom vardagligt

an illegal enterprise (such as extortion or fraud or drug peddling or prostitution) carried on for profit

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till racket (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till racket (inom vardagligt)

Diskussion om ordet racket