racket

racketen
racketer
racketerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • bat  [ sport ]
 • paddle  [ amerikansk engelska, sport ]
 • racket  [ tennis ]
 • racquet  [ amerikansk engelska, tennis ]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet racket på svenska?

Obestämd singular: racket
Bestämd singular: racketen
Obestämd plural: racketer
Bestämd plural: racketerna

Ordet racket har 2 betydelser

 • Inom tennis
 • Inom sport
tennis
sport

Vad betyder racket inom tennis ?

redskap som används i somliga bollspel för att slå bollar, består av ett skaft som används som handtag, och en bredare, plan del, i vissa bollspel med strängar eller annat fjädrande material

Översättningar

Engelska
 • racket  [ tennis ]
 • racquet  [ amerikansk engelska, tennis ]

Möjliga synonymer till racket

Ordet racket inom sport

Översättningar

Engelska
 • bat  [ sport ]
 • paddle  [ amerikansk engelska, sport ]

Möjliga synonymer till racket

racket

racket
racketed
racketed
Verb

Översättningar

Ordet racket har 4 betydelser

 • Inom ur
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
ur
generell
generell
generell

Ordet racket inom ur

Översättningar

Möjliga synonymer till racket

Ordet racket inom generell

Synonymer till racket

Ordet racket inom generell

make a racket

Ordet racket inom generell

hit with a racket, of a ball

racket

rackets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet racket har 5 betydelser

 • Inom tennis
 • Inom skor
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
tennis
skor
vardagligt
vardagligt
vardagligt

Vad betyder racket inom tennis ?

a sports implement consisting of a handle and an oval frame with a tightly interlaced network of strings; used to strike a ball (or shuttlecock) in various games

Översättningar

Svenska

Synonymer till racket

 • racquet [ amerikansk engelska, tennis ]

Ordet racket inom skor

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till racket

Ordet racket inom vardagligt

a loud and disturbing noise

Översättningar

Svenska

Synonymer till racket

Möjliga synonymer till racket

Ordet racket inom vardagligt

av narkotika

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till racket

Ordet racket inom vardagligt

an illegal enterprise (such as extortion or fraud or drug peddling or prostitution) carried on for profit

Översättningar

Svenska

Synonymer till racket

Möjliga synonymer till racket