rörelsemängd

rörelsemängden

(-)(-)
Substantiv
fysik