rörelsemängd

rörelsemängden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet rörelsemängd

  • "Nja, enligt den tyske fysikern Heinsenbergs obestämhetsrelation går det inte att känna till en atoms rörelsemängd och position samtidigt."

Vad betyder rörelsemängd inom fysik ?

Fotograf: Wikipedia
en storhet; rörelsemängden för ett föremål är (klassiskt) lika med produkten av dess hastighet och massa

Översättningar

Engelska

rörelsemängd

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet rörelsemängd

  • "Nja, enligt den tyske fysikern Heinsenbergs obestämhetsrelation går det inte att känna till en atoms rörelsemängd och position samtidigt."

Vad betyder rörelsemängd inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
en storhet; rörelsemängden för ett föremål är (klassiskt) lika med produkten av dess hastighet och massa

Översättningar

Engelska