råsop

råsopen

råsopar

råsoparna

Substantiv

Synonymer

  • Engelska
  • puck [ irländsk engelska ]
  • slug