råka komma förbi

råkar komma förbi

råkade komma förbi

råkat komma förbi

råka komma förbi

Verb