rådgivande

Adjektiv

Hur används ordet rådgivande

 • "Priset är att under de kommande fem åren vara garanterade ekonomiskt och rådgivande stöd för att utveckla sin företagsidé för framtiden."
 • "I projektet att renovera Fredrikskyrkan hade hade den tidigare länsantikvarien Leifh Stenholm rollen som rådgivande antikvarie."
 • "Krögarna Johan Rennemark och Pär Hjalmarsson i Karlskrona välkomnar de ökade inspektionerna, men menar att de hellre hade sett att kommunen arbetade mer rådgivande."
 • "För medan det ställs höga krav på de medicinska läkarnas intyg är dessa krav inte alls lika skarpa när det gäller försäkringskassans egna rådgivande läkare."
 • "Och enligt hans erfarenheter av arbetsskadeärenden, tar försäkringskassans handläggare alldeles för stor hänsyn till sina egna rådgivande läkare när de ska bedöma om en person har rätt till livränta eller inte."
 • "Enligt regelverket ska försäkringskassans läkare endast ha en rådgivande roll, men så menar alltså Erik Ward att verkligheten inte ser ut."
 • "Enligt honom lägger kassans handläggare alldeles för stor vikt vid utlåtanden från sina egna rådgivande läkare."
 • "Folkomröstningar är inte beslutande utan enbart rådgivande."
 • "Kristdemokraternas ordförande i Falun, Katarina Gustavsson, har börjat samla in namn för att få till stånd en rådgivande folkomröstning om befolkningen i Dalarna verkligen vill att Dalarna ska upphöra som självständigt län för att uppgå i den Svealandsregion som regeringen vill skapa."
 • "Men överåklagaren i Malmö, som är rådgivande i såna här frågor, skriver att det inte finns anledning att överklaga till HD."

Vad betyder rådgivande inom generell ?

som ger råd

Möjliga synonymer till rådgivande

Diskussion om ordet rådgivande

rådgivande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet rådgivande

 • "Priset är att under de kommande fem åren vara garanterade ekonomiskt och rådgivande stöd för att utveckla sin företagsidé för framtiden."
 • "I projektet att renovera Fredrikskyrkan hade hade den tidigare länsantikvarien Leifh Stenholm rollen som rådgivande antikvarie."
 • "Krögarna Johan Rennemark och Pär Hjalmarsson i Karlskrona välkomnar de ökade inspektionerna, men menar att de hellre hade sett att kommunen arbetade mer rådgivande."
 • "För medan det ställs höga krav på de medicinska läkarnas intyg är dessa krav inte alls lika skarpa när det gäller försäkringskassans egna rådgivande läkare."
 • "Och enligt hans erfarenheter av arbetsskadeärenden, tar försäkringskassans handläggare alldeles för stor hänsyn till sina egna rådgivande läkare när de ska bedöma om en person har rätt till livränta eller inte."
 • "Enligt regelverket ska försäkringskassans läkare endast ha en rådgivande roll, men så menar alltså Erik Ward att verkligheten inte ser ut."
 • "Enligt honom lägger kassans handläggare alldeles för stor vikt vid utlåtanden från sina egna rådgivande läkare."
 • "Folkomröstningar är inte beslutande utan enbart rådgivande."
 • "Kristdemokraternas ordförande i Falun, Katarina Gustavsson, har börjat samla in namn för att få till stånd en rådgivande folkomröstning om befolkningen i Dalarna verkligen vill att Dalarna ska upphöra som självständigt län för att uppgå i den Svealandsregion som regeringen vill skapa."
 • "Men överåklagaren i Malmö, som är rådgivande i såna här frågor, skriver att det inte finns anledning att överklaga till HD."

Vad betyder rådgivande inom generell ?

som ger råd

Möjliga synonymer till rådgivande

Diskussion om ordet rådgivande