rådföra sig

rådför sig

rådförde sig

rådfört sig

rådför sig

Verb