råda

råder

rådde

rått

råd

Verb
avser det som är för stunden gällande

Synonymer