råd

rådet

råd

råden

Substantiv
organisation
  • "Rådet har sju medlemmar"

Synonymer

ekonomi
ekonomiska möjligheter

Synonymer
råda

råder

rådde

rått

råd

Verb
avser det som är för stunden gällande

Synonymer