rättesnöre

rättesnöret
rättesnören
rättesnörena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet rättesnöre på svenska?

Obestämd singular: rättesnöre
Bestämd singular: rättesnöret
Obestämd plural: rättesnören
Bestämd plural: rättesnörena

Hur används ordet rättesnöre

 • "Han är strängt religiös och hans tolkning av Koranen är det enda rättesnöre han lever efter."
 • "Samvetet som rättesnöre"
 • "Ekonomer som Lars Calmfors oroar sig för vart det bär hän om de som har makten inte har ett mål för finanserna, om de saknar ett rättesnöre."
 • "Ett rättesnöre för 2000-talets svenska språk så beskriver utgivarna den nya Språkriktighetsboken."
 • "– Vi ser en väldigt stor förändring i USA som alltid varit ett rättesnöre inom populärkulturen i Sverige."
 • "Om de väljer att pröva ärendet blir deras beslut till ett slutgiltigt rättesnöre för migrationsdomstolarna."
 • "– Jag har minnet som rättesnöre."
 • "Ordet uttalas i detta sammanhang med betoning på första stavelsen, ett ursprungligen religiöst begrepp som betyder rättesnöre, grundregel."
 • "Kritiker har menat att en kanon riskerar att bli ett dogmatiskt rättesnöre om vad som är god konst."
 • "Det eftersom domen kan blir rättesnöre även för framtida domar i liknade fall."

Ordet rättesnöre har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom bildligt
juridik
bildligt

Vad betyder rättesnöre inom juridik ?

levnadsregel, riktlinje, norm

Översättningar

Engelska

Synonymer till rättesnöre

Möjliga synonymer till rättesnöre

Relaterat till rättesnöre

föreskrift

anvisning

reglering

befallning

prövning

grad

prototyp

enhetlighet

Ordet rättesnöre inom bildligt

Översättningar

Engelska

Synonymer till rättesnöre

Möjliga synonymer till rättesnöre