rämna

rämnan

rämnor

rämnorna

Substantiv
norgespec

Synonymer
rämna

rämnar

rämnade

rämnat

rämna

Verb

Synonymer