quadrilateral

Substantiv

Översättningar

Synonymer till quadrilateral

Vad betyder quadrilateral inom matematik ?

a four-sided polygon

Diskussion om ordet quadrilateral

quadrilateral

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder quadrilateral inom generell ?

having four sides

Diskussion om ordet quadrilateral