quadrangle

quadrangles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till quadrangle

Ordet quadrangle har 3 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom matematik
  • Inom typografi
anatomi
matematik
typografi

Ordet quadrangle inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till quadrangle (inom anatomi)

Ordet quadrangle inom matematik

Synonymer till quadrangle (inom matematik)

Ordet quadrangle inom typografi

Synonymer till quadrangle (inom typografi)

Diskussion om ordet quadrangle