push aside

push aside
pushed aside
pushed aside
Verb

Översättningar

Ordet push aside har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
generell
slang

Vad betyder push aside inom generell ?

push out of the way

Synonymer till push aside (inom generell)

Ordet push aside inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till push aside (inom slang)

Möjliga synonymer till push aside (inom slang)

Diskussion om ordet push aside