purchase

purchase
purchased
purchased
Verb

Synonymer till purchase

Ordet purchase har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom militärväsen
vardagligt
generell
militärväsen

Ordet purchase inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till purchase (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till purchase (inom vardagligt)

Ordet purchase inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till purchase (inom generell)

Ordet purchase inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till purchase (inom militärväsen)

Diskussion om ordet purchase

purchasing

Substantiv

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Synonymer till purchasing (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till purchasing

Diskussion om ordet purchasing