pulpit

pulpiten
pulpiter
pulpiterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet pulpit på svenska?

Obestämd singular: pulpit
Bestämd singular: pulpiten
Obestämd plural: pulpiter
Bestämd plural: pulpiterna

Vad betyder pulpit inom sjöfart ?

stödräcke

Översättningar

Engelska

pulpit

pulpits
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pulpit har 4 betydelser

  • Inom media
  • Inom religion
  • Inom sjöfart
  • Inom botanik
media
religion
sjöfart
botanik

Ordet pulpit inom media

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till pulpit

Ordet pulpit inom religion

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till pulpit

  • bema [ religion ]

Ordet pulpit inom sjöfart

stödräcke

Översättningar

Svenska

Ordet pulpit inom botanik

Synonymer till pulpit